Bokreta Ház - Új lakás, új lakások értékesítése, új lakások építése, építési telkek értékesítése, Bokréta lakások az Immo-Rorh Kft-től.

Aktuális projektek

Új építésű lakások

Lakáskereső

Parkolókereső

Iroda- és üzletkereső

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékozódjon rólunk havonta!

Feliratkozás
Leiratkozás

Jogi sarok

Követelés behajtás új szabályokkal

2009.03.10

A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a per, felszámolás vagy végrehajtás jut az eszébe.

Nem minden esetben kell azonban pereskednünk, ha szeretnénk a követe...

Kötelező-e a jogi képviselet?

2009.03.06

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonb...

További cikkek

Jogi sarok

Az én házam az én váram? II. rész

Kedves Olvasó!

Előző hírlevelünkben a szükséges együttélés folyományaként kialakult társasházi közös tulajdonról írtunk. Most lássuk, hogy milyen további rendelkezéseket kell figyelembe vennünk!

Milyen szabályokat kell betartanunk, ha nem társasházban, hanem családi házban élünk?
A Polgári Törvénykönyv általános jelleggel adja meg a szomszédokhoz fűződő viszony szabályait, amikor úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez az előírás a zsinórmértéke az ingatlanhasználatnak. Minden olyan esetben, amelyre a törvény nem tartalmaz külön szabályt, ezt az általános rendelkezést kell alkalmazni. Önmagában a szomszédok zavarása nem jelenti a szomszédjog sérelmét, hiszen a törvény megköveteli azt is, hogy a zavarás szükségtelen legyen. Azt, hogy mi minősül szükségtelen zavarásnak, mindig az adott helyzet körülményei döntik el, s így az ezzel kapcsolatos jogviták kimenetele nem kis részben függ a bíróság mérlegelésétől. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a tulajdonos által az ingatlanon végzett tevékenység elképzelhető-e a szomszéd zavarása nélkül, szükségszerű velejárója-e az a momentum (például hang- vagy rezgéshatás, kellemetlen ételszag, füst stb.), ami zavarja a szomszédot.
Hangosan dübörög a zene a kert partin. Létezik-e országos csendrendelet?
A zaj és rezgésterhelési értékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról rendelkezik. A jogszabály a különböző zajtól védendő területek (üdülőterület, kisvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület stb.) sajátosságait, esetenként a zajkeltő tevékenység időtartamát is figyelembe véve, a napszakoktól függően (nappal 6-22 óra, éjjel 22-6 óra) eltérően állapítja meg ezeket a zaj és rezgés kibocsájtási határértékeket. Ezen kívül az önkormányzatoktól függ, hogy hoznak-e területükre vonatkozó csendrendeletet, vagy sem.
Mik a következményei annak, ha túl hangos volt és túl jól sikerült a mulatság?

A 218/1999. (XII. 28.) sz. Kormányrendelet értelmében akár 30.000,- forint pénzbírsággal büntethető, aki szomszédai nyugalmát zavarja. Érdemes tehát odafigyelnünk és talán annak az elvnek a követésével, hogy ne okozzunk másoknak olyat, amit mi sem szeretnénk mások miatt átélni, elkerülhetőek a későbbi viszályok.


- - - - - - - - -

Rólunk írták

Nagyon boldog, sikeres életet és munkát kívánok az Új évben is az ügyvédi iroda összes dolgozójának! Köszönettel tartozom a hírlevelekben kapott információkért, amelyeket hasznosítani tudtam munkám és életem során.
További jó munkát!
Üdvözlettel,
D-né K. M.

- - - - - - - - -

2009.02.03


Dr. Kocsis Ildikó ügyvédi iroda


Nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Mi odafigyelünk Önre. Ügyét nem "futószalagon" kezeljük, hanem Önnel egyeztetve, az Ön igényeit figyelembe véve segítünk. Pontos és precíz tájékoztatással, a határidők betartásával igyekszünk elérni, hogy Ön is tudja, mi történik. Lényegesnek tartjuk, olyan megoldási lehetőségek ismertetését, melyek fontosak, vagy nélkülözhetetlenek megalapozott döntések kialakításához. Az Ön érdekeinek képviselete határozza meg a munkánk, és célunk olyan közvetlen kapcsolat kialakítása, mely valódi együttműködést eredményez, mert nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Tevékenységek

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt
  • Polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása
  • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
  • Társaságok teljes körű képviselete megbízás alapján
  • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban
  • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
  • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
  • Vitamegoldás (mediáció)

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I/3.
Tel./Fax: (1) 266-6621
e-mail: info@kocsis-iroda.hu
www.kocsis-iroda.hu