Bokreta Ház - Új lakás, új lakások értékesítése, új lakások építése, építési telkek értékesítése, Bokréta lakások az Immo-Rorh Kft-től.

Aktuális projektek

Új építésű lakások

Lakáskereső

Parkolókereső

Iroda- és üzletkereső

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékozódjon rólunk havonta!

Feliratkozás
Leiratkozás

Jogi sarok

Követelés behajtás új szabályokkal

2009.03.10

A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a per, felszámolás vagy végrehajtás jut az eszébe.

Nem minden esetben kell azonban pereskednünk, ha szeretnénk a követe...

Kötelező-e a jogi képviselet?

2009.03.06

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonb...

További cikkek

Jogi sarok

Kiadó a lakásunk

A lakáshitelek megjelenésével egyre többen vásároltak ingatlant befektetési célból. Ilyen esetben kézenfekvő megoldás, ha a lakást bérbe adjuk. Nem árt azonban, ha előtte tisztában vagyunk azzal, hogy milyen lényeges jogaink és kötelezettségeink vannak, mint bérbeadónak.

A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre. A szerződés szólhat határozott vagy határozatlan időre, ill. feltétel bekövetkeztéig. A lakásbérleti szerződést írásba kell foglalnunk.

Bérbeadóként kötelesek vagyunk a szerződésben megállapított határidőben rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni a lakást. Ha a bérlővel másként nem állapodunk meg, a lakással járó közterhek viselése bennünket terhel. Feladatunk, hogy gondoskodjunk az épület, az épület központi berendezéseinek karbantartásáról, állandó üzemképes állapotáról. Cserébe bérbeadóként jogosultak vagyunk a lakbérre, és ellenőrizhetjük, hogy a bérlő rendeltetésszerűen használja-e ingatlanunkat.

A jogszabály értelmében a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni, ettől azonban eltérően is megállapodhatunk.

Fontos odafigyelnünk arra, hogy a határozott időre megkötött bérleti szerződést egyik fél sem mondhatja fel rendes felmondással. A határozott idejű bérleti jogviszony tehát nagyobb kötöttséggel jár mindkét fél részéről. Természetesen ilyen esetben is lehetőségünk van a felmondásra, ha a bérlőnk lényeges kötelezettségeit nem teljesíti. Nézzük meg ezeket az eseteket

a. A bérlőnk a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg. Ilyen esetben írásban kell felszólítanunk, és 8 napos határidőt kitűzni a teljesítésre. Ha ez alatt sem fizet, akkor további 8 napon belül írásban felmondhatjuk a szerződést. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.
b. A bérlőnk a szerződésben vállalt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti a megjelölt határidőben. Ebben az esetben a szerződést a határnapot követő 15 napon belül mondhatjuk fel az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára.
c. A bérlőnk vagy a vele együtt lakó személy a lakókkal szemben tűrhetetlen magatartást tanúsít. Ilyen esetben kötelesek vagyunk 8 napon belül a következményekre történő figyelmeztetéssel a magatartás megszüntetésére felszólítani. Amennyiben a magatartás tovább folytatódik, 8 napon belül felmondhatjuk a szerződést.
d. A bérlőnk vagy a vele együtt lakók a lakást rongálják, vagy rendeltetésellenes módon használják. Ekkor az előbbi pont szerint járhatunk el.

Amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a szerződés fenntartása nem várható el tőlünk, jogunk van felszólítás nélkül, a szerződésszegés tudomásunkra jutásától számított 8 napon belül a szerződést a hónap utolsó napjára felmondani.
Lényeges szabály, hogy a felmondást mindig írásban kell a másik féllel közölnünk.


- - - - - - - - -

Rólunk írták

Kedves Ildikó!

Köszönjük szépen szíves válaszukat és amennyiben vállalnak ilyen ügyet, feltétlenül megkeressük Önöket. Köszönöm szépen az érkező hírleveleiket, továbbra is várom azokat. Minden jót kívánok Önöknek,
Tisztelettel
P. I.

- - - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

2009.02.18


Dr. Kocsis Ildikó ügyvédi iroda


Nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Mi odafigyelünk Önre. Ügyét nem "futószalagon" kezeljük, hanem Önnel egyeztetve, az Ön igényeit figyelembe véve segítünk. Pontos és precíz tájékoztatással, a határidők betartásával igyekszünk elérni, hogy Ön is tudja, mi történik. Lényegesnek tartjuk, olyan megoldási lehetőségek ismertetését, melyek fontosak, vagy nélkülözhetetlenek megalapozott döntések kialakításához. Az Ön érdekeinek képviselete határozza meg a munkánk, és célunk olyan közvetlen kapcsolat kialakítása, mely valódi együttműködést eredményez, mert nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Tevékenységek

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt
  • Polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása
  • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
  • Társaságok teljes körű képviselete megbízás alapján
  • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban
  • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
  • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
  • Vitamegoldás (mediáció)

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I/3.
Tel./Fax: (1) 266-6621
e-mail: info@kocsis-iroda.hu
www.kocsis-iroda.hu