Bokreta Ház - Új lakás, új lakások értékesítése, új lakások építése, építési telkek értékesítése, Bokréta lakások az Immo-Rorh Kft-től.

Aktuális projektek

Új építésű lakások

Lakáskereső

Parkolókereső

Iroda- és üzletkereső

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékozódjon rólunk havonta!

Feliratkozás
Leiratkozás

Jogi sarok

Követelés behajtás új szabályokkal

2009.03.10

A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a per, felszámolás vagy végrehajtás jut az eszébe.

Nem minden esetben kell azonban pereskednünk, ha szeretnénk a követe...

Kötelező-e a jogi képviselet?

2009.03.06

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonb...

További cikkek

Jogi sarok

Amit érdemes tudni a foglalóról

Mi a foglaló?

A foglaló az egyik szerződő fél által a másik szerződő fél részére a szerződés kötésekor átadott pénz vagy más dolog, amelyet a kötelezettségvállalás jeléül ad.

Mit kell tenni, ha elmarad a szerződés teljesítése?

Amennyiben a teljesítés a foglalót adó hibájából marad el, a foglalót elveszti, és ezen kívül ha a teljesítés a foglalót kapó fél hibájából hiúsul meg, a kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni. Egyéb esetben a foglaló a teljesítésbe beszámít, vagy ha a teljesítés elmaradásában mindkét fél hibás, vagy egyik fél sem az, akkor a foglaló visszajár.

Csak adásvételi szerződésben köthetünk ki foglalót?

Foglalót bármilyen típusú szerződésnél ki lehet kötni, de leggyakrabban az adásvételi szerződéseknél alkalmazzák. Ma már gazdálkodó szervezetek is kiköthetnek foglalót.

Hogyan - írásban vagy szóban - történhet a megállapodás a felek között?

A foglalóval kapcsolatos megállapodásra a jogszabály nem ír elő írásbeli alakot, ezért foglalót a szerződéskötéskor ki lehet kötni szóban is vagy ráutaló magatartással, vagyis olyan magatartás tanúsításával, amelyből, mindkét fél ugyanarra a dologra gondol. Természetesen a szóbeli vagy ráutaló magatartással kikötött foglaló esetén egy későbbi vita során a bizonyítás sokkal nehezebb. Ilyen esetben a bíróság a szerződéskötés körülményeit tisztázza, meghallgatja a feleket és az esetleges tanúkat, és ezek alapján dönti el, hogy az átadott pénzösszeg foglalónak minősül-e.

Nagyon fontos, hogy mindkét szerződő fél tisztában legyen a foglalóra vonatkozó lényeges jogszabályi előírásokkal, vagyis tudja, hogy a foglaló kikötésével mit vállal.

Mikor kell átadni a foglalót?

A foglaló tárgyát a szerződés megkötésekor át kell adni. Nem elég tehát az olyan szerződési kikötés, hogy a foglaló átadása később, a szerződésben meghatározott napon vagy a szerződésben meghatározott feltételhez kötötten fog megtörténni. Amennyiben a foglaló átadása a szerződés kötésekor nem történt meg, a foglaló kikötése érvényesen nem történt meg. A foglaló kikényszerítésére ezért eredményesen per sem indítható.

A túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti. A gyakorlatban a foglalót a szerződésben fizetendő ellenérték tíz százalékában szokták meghatározni. Az, hogy milyen összegű foglaló minősülhet túlzottnak, nem lehet általánosságban meghatározni. Ilyen probléma felmerülésekor a bíróság a szerződéskötés minden elemét megvizsgálva dönti el a kérdést.

- - - - - - - - -

Rólunk írták


Tisztelt Szűcs Márta!
Hálásan megköszönöm válaszát! El nem tudja gondolni, milyen csodálatos dolog egy hajókötél, amelyet Önök nyújtanak, s mi belekapaszkodhatunk - így neten keresztül is - s így kihúznak a mindennapos őrlődésből. KÖSZÖNÖM!
P. F-né Gy.


- - - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


2009.02.26


Dr. Kocsis Ildikó ügyvédi iroda


Nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Mi odafigyelünk Önre. Ügyét nem "futószalagon" kezeljük, hanem Önnel egyeztetve, az Ön igényeit figyelembe véve segítünk. Pontos és precíz tájékoztatással, a határidők betartásával igyekszünk elérni, hogy Ön is tudja, mi történik. Lényegesnek tartjuk, olyan megoldási lehetőségek ismertetését, melyek fontosak, vagy nélkülözhetetlenek megalapozott döntések kialakításához. Az Ön érdekeinek képviselete határozza meg a munkánk, és célunk olyan közvetlen kapcsolat kialakítása, mely valódi együttműködést eredményez, mert nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Tevékenységek

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt
  • Polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása
  • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
  • Társaságok teljes körű képviselete megbízás alapján
  • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban
  • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
  • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
  • Vitamegoldás (mediáció)

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I/3.
Tel./Fax: (1) 266-6621
e-mail: info@kocsis-iroda.hu
www.kocsis-iroda.hu