Bokreta Ház - Új lakás, új lakások értékesítése, új lakások építése, építési telkek értékesítése, Bokréta lakások az Immo-Rorh Kft-től.

Aktuális projektek

Új építésű lakások

Lakáskereső

Parkolókereső

Iroda- és üzletkereső

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és tájékozódjon rólunk havonta!

Feliratkozás
Leiratkozás

Jogi sarok

Követelés behajtás új szabályokkal

2009.03.10

A követelések, kintlévőségek behajtásával kapcsolatban általában mindenkinek a per, felszámolás vagy végrehajtás jut az eszébe.

Nem minden esetben kell azonban pereskednünk, ha szeretnénk a követe...

Kötelező-e a jogi képviselet?

2009.03.06

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonb...

További cikkek

Jogi sarok

Kötelező-e a jogi képviselet?

Peres, nemperes és hatósági eljárásokban is előfordul, hogy törvény kötelező jogi képviseletet ír elő. Ilyen esetben ügyvéd mindig eljárhat minden bíróság, hatóság előtt. Meghatározott esetekben azonban más személyek is elláthatják a jogi képviseletet. Lássuk, melyek ezek!

Mikor kötelező a jogi képviselet?

A cégeljárásban a jogi képviselet kötelező. Így tehát cégbejegyzést vagy változásbejegyzést - ideértve a végelszámolási és a felszámolási eljárással kapcsolatos változás bejegyzési kérelmeket is - valamint a cég törlése iránti kérelmet is jogi képviselő terjesztheti elő. A cégeljárásban a fellebbezés is csak jogi képviselő útján történhet.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében, kérelemre indult földhivatali eljárásban is kötelező a jogi képviselet.

Egyes polgári peres eljárások alkalmával is kötelező a jogi képviselet, pl. ítélőtábla vagy a Legfelsőbb Bíróság előtti meghatározott eljárásokban. A képviseletnek az eljárásban végig fenn kell állnia, a nélküle eljáró fél perbeli cselekménye vagy nyilatkozata hatálytalan. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jogi képviselő mulasztását a fél nem pótolhatja. A képviseleti jogosultságot mindig igazolni kell.

Ki lehet az ingatlan-nyilvántartási eljárás esetén jogi képviselő?

Jogi képviselő azonban csak az ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos lehet vagy a közjegyző által szerkesztett közokiratba foglalt jognyilatkozat tekintetében a közjegyző. Jogi képviselő hiányában a földhivatal a kérelmet elutasítja.

Ki lehet jogi képviselő?

Az ügyvéd eljárhat valamennyi bíróság és hatóság előtt a megbízó jogi képviseletében. A közjegyző az általa szerkesztett közokirat tekintetében láthatja el a jogi képviseletet.
Perben jogi képviselő lehet még az állami szerv ügyintézője vagy önkormányzat tagja, a jegyző, a főjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a kerületi hivatal elöljárója, ügyintézője közigazgatási hivatal ügyintézője, ha jogi szakvizsgával rendelkezik, és kizárólag a hivatalt érintő perekben. A gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottja a cég gazdasági tevékenységével kapcsolatos perekben, a gazdálkodó szervezet jogtanácsosa pedig azokban a perekben is eljárhat, amelyekben jogszabály arra feljogosítja.

A szabadalmi ügyvivő képviselő lehet az iparjogvédelmi ügyekben, perben vagy hatóság előtt is.

A jogi szakvizsgával rendelkező jogászok a saját ügyükben egyedül is eljárhatnak, ha a jogi képviselet kötelező.

- - - - - - - - -

Rólunk írták

Kedves Szűcs Márta!
Köszönöm a levelét és az információt, jó tudni, hogy Önökhöz fordulhatok jogi témában.
Szép napot kívánok!
Andrea

- - - - - - - - -

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


2009.03.06


Dr. Kocsis Ildikó ügyvédi iroda


Nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Mi odafigyelünk Önre. Ügyét nem "futószalagon" kezeljük, hanem Önnel egyeztetve, az Ön igényeit figyelembe véve segítünk. Pontos és precíz tájékoztatással, a határidők betartásával igyekszünk elérni, hogy Ön is tudja, mi történik. Lényegesnek tartjuk, olyan megoldási lehetőségek ismertetését, melyek fontosak, vagy nélkülözhetetlenek megalapozott döntések kialakításához. Az Ön érdekeinek képviselete határozza meg a munkánk, és célunk olyan közvetlen kapcsolat kialakítása, mely valódi együttműködést eredményez, mert nekünk nem csak az ügy fontos, hanem Ön is!

Tevékenységek

  • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet cégeljárásban
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések készítése, eljárás a földhivatal és a szükséges egyéb hatóságok előtt
  • Polgári peres és nemperes ügyekben a képviselet ellátása
  • Magánjogi szerződések, egyéb okiratok készítése, véleményezése
  • Társaságok teljes körű képviselete megbízás alapján
  • Örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban
  • Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése
  • Munkajogi kérdések, munkaviszonnyal kapcsolatos szerződések
  • Vitamegoldás (mediáció)

Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra u. 5/b. I/3.
Tel./Fax: (1) 266-6621
e-mail: info@kocsis-iroda.hu
www.kocsis-iroda.hu